logo Yah

สินค้าแนะนำ

VINTAGE LEVI'S 505 SINGLE DENIM PANTS
รหัสสินค้า ::

***SOLD OUT***


รายละเอียด
***SOLD OUT***
สภาพสวยสมบูรณ์
ขนาดหัว 3.5x3 นิ้ว
ขนาดเต้า วงรี 2 4/8 x 1 7/8 นิ้ว
ขนาดเต้า ผีเสื้อ 1 7/8 x 1 นิ้ว

Tel. ยะ 083-396-4148

ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขบัญชี 365-238-5977 ปิยะวัติ คงศรีจันทร์
ธนาคารกสิกรไทย เลขบัญชี 005-1632-788 สุมาลี คงศรีจันทร์

หากได้รับสินค้าแล้วไม่ถูกใจ กรุณาคืนภายใน 2 วัน ถ้าหลังจากนั้นถือว่าสละสิทธิ์ไม่รับคืน
เมื่อได้รับสินค้าแล้วจะโอน
เงินคืนให้เต็มจำนวน ไม่หักค่าใด ๆ ทั้งสิ้น
แต่สินค้าต้องอยู่ในสภาพเดิ
ม ขอบคุณครับรหัสสินค้า
ราคา บาท
เบอร์โทร 0625395644
จำนวนผู้เข้าชม 645 คน
วันที่ 10-11-2016