logo GAUSS45

Zuni Sterling Turquoise Bracelet


รายละเอียด
Zuni Sterling Turquoise Bracelet
Zuni Sterling Turquoise Bracelet ขนาด 2.25x1.5 นิ้ว ตุ้มปลายเทอร์คอยส์ สนใจติดต่อ 086-3935565(บัญชี นายอนุรักษ์ พรหมชัย เลขที่ 0801042887 กรุงไทย ออมทรัพย์ สาขาย่อยการประปานครหลวง)
Line ID : 0863935565


รหัสสินค้า 1594
ราคา 3,150 บาท
เบอร์โทร 086-393-5565
จำนวนผู้เข้าชม 602 คน
วันที่ 06-11-2016