logo bigblue

Levi's 501 SUPER BLACK


รายละเอียด
Levi's 501 SUPER BLACK

##Levi's 501  SUPER BLACK  ( USA )**

           ทรายแดงรุ่นเก่า ## Cotton 100%##

   ขนาดเอว วัดได้  37" ยาวจากเป๋า  31"จากเอว 41"
         ึ7            ☎
          ปลายขา 8.2" สนใจ ( 092-6400589 :)

       # ธ. ทหารไทย   156-210-7704 #  

           # ธ.กสิกรไทย    970-230-2177 #

            ( K.ยุทธชัย นราพงศ์  ) ##Levi's 501  SUPER BLACK  ( USA )**

           ทรายแดงรุ่นเก่า ## Cotton 100%##

   ขนาดเอว วัดได้  37" ยาวจากเป๋า  31"จากเอว 41"
         ึ7            ☎
          ปลายขา 8.2" สนใจ ( 092-6400589 :)

       # ธ. ทหารไทย   156-210-7704 #  

           # ธ.กสิกรไทย    970-230-2177 #

            ( K.ยุทธชัย นราพงศ์  ) 


รหัสสินค้า
ราคา 2650 b บาท
เบอร์โทร 092-6400589
จำนวนผู้เข้าชม 559 คน
วันที่ 12-08-2017