logo Tomvintage

หมวดหมู่สินค้า

Vtg.1983 CLASS OF '83 Rayon T-SHIRT


รายละเอียด
Vtg.1983 CLASS OF '83 Rayon T-SHIRT
Size XL. อก22.5" ยาว29" Made in U.S.A. ผ้า 50/40/10% Rayon สภาพดี ผ่านการใช้งาน ตะหนิเปื้อนจางๆ รูเล็กมากที่แขน...1,500 free EMS


ไม่มีข้อความกำกับภาพอัตโนมัติ

ไม่มีข้อความกำกับภาพอัตโนมัติ

ในภาพอาจจะมี สถานที่กลางแจ้ง

ไม่มีข้อความกำกับภาพอัตโนมัติ

ไม่มีข้อความกำกับภาพอัตโนมัติ

ไม่มีข้อความกำกับภาพอัตโนมัติ
ในภาพอาจจะมี สถานที่กลางแจ้ง

ไม่มีข้อความกำกับภาพอัตโนมัติ 


รหัสสินค้า 3142
ราคา 1,500 บาท
เบอร์โทร 0899843447
จำนวนผู้เข้าชม 202 คน
วันที่ 02-01-2018