logo bigblue

LEVI'S 502 USA


รายละเอียด
LEVI'S 502 USA

  #Vgt#LEVI'S BIG E 502 พิมพ์ใหญ่ Pants #(USA)

     ขนาดเอววัดจริง  29" ยาว  30"ทั้งตัว 40"

          ปลายขา 7.6"   
         ึ7    
           สนใจ    ( 092-6400589)

               ธ. ทหารไทย   156-210-7704  

              ธ.กสิกรไทย    970-230-2177

             ยุทธชัย นราพงศ์  

                พร้อมส่ง ฟรี   EMS

#Vgt#LEVI'S BIG E 502 พิมพ์ใหญ่ Pants #(USA)

     ขนาดเอววัดจริง  29" ยาว  30"ทั้งตัว 40"

          ปลายขา 7.6"   
         ึ7    
           สนใจ    ( 092-6400589)

               ธ. ทหารไทย   156-210-7704  

              ธ.กสิกรไทย    970-230-2177

             ยุทธชัย นราพงศ์  

                พร้อมส่ง ฟรี   EMS

รหัสสินค้า
ราคา 21000 บาท
เบอร์โทร 092-6400589
จำนวนผู้เข้าชม 934 คน
วันที่ 18-06-2018