logo Pants_2hands_shop

หมวก USS COLORADO


รายละเอียด
หมวก USS COLORADO
หมวก USS COLORADO
วัดรอบดึงสุด 58.8 ซ.ม. บวกลบ ไม่เกิน 5 ซ.ม. ปีกยาว 7.2 ซ.ม.
made in usa 
สภาพใหม่ ยังไม่ผ่านการใช่งาน
 ราคา 450 รวมส่งลงทะเบียน

รหัสสินค้า B11
ราคา บาท
เบอร์โทร 0848604964
จำนวนผู้เข้าชม 71 คน
วันที่ 04-12-2018