logo Pants_2hands_shop

หมวก USS TARAWA


รายละเอียด
หมวก USS TARAWA
หมวก USS TARAWA
วัดรอบดึงสุด 57.2 ซ.ม. บวกลบ ไม่เกิน 5 ซ.ม. ปีกยาว 6.5 ซ.ม.
made in usa 
สภาพดี ผ่านการใช่งานมาน้อย ไม่มีตำหนิ
 ราคา 550 รวมส่งลงทะเบียน

รหัสสินค้า B15
ราคา บาท
เบอร์โทร 0848604964
จำนวนผู้เข้าชม 211 คน
วันที่ 04-12-2018