logo bigblue

GRANELLA USA


รายละเอียด
GRANELLA USA

 #Vgt#Shirt{GRANELLA #Made in USA}#60s

            Sz/L สาบริม# (Rayon  100%)ไม่มีขาด

        ขนาดไหล่ 17" อก 22.5" แขน  24.5" ตัว 26.5"  

              ( สนใจ   092-6400589 *)

             # ธ. ทหารไทย 156-210-7704#
 
               #ธ.กสิกรไทย  970-230-2177 #

                         ( K.ยุทธชัย นราพงศ์ )  

                        พร้อมส่ง EMS  inbox#Vgt#Shirt{GRANELLA #Made in USA}#60s

            Sz/L สาบริม# (Rayon  100%)ไม่มีขาด

        ขนาดไหล่ 17" อก 22.5" แขน  24.5" ตัว 26.5"  

              ( สนใจ   092-6400589 *)

             # ธ. ทหารไทย 156-210-7704#
 
               #ธ.กสิกรไทย  970-230-2177 #

                         ( K.ยุทธชัย นราพงศ์ )  

                        พร้อมส่ง EMS  inbox


รหัสสินค้า
ราคา 4500 บาท
เบอร์โทร 092-6400589
จำนวนผู้เข้าชม 71 คน
วันที่ 13-05-2019