logo Tomvintage

หมวดหมู่สินค้า

Vtg 80's U of Colorado T-SHIRT


รายละเอียด
Vtg 80's U of Colorado T-SHIRT
Size อก19.7" ยาว26" Made in U.S.A. ผ้า 50/50 สภาพผ่านการใช้งานมามาก ผ้าเริ่มบาง ขนหลุดหมดแล้ว มีเปื้อนจางๆ รูสามจุด...300 free EMS


ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ 

รหัสสินค้า 4543
ราคา 300 บาท
เบอร์โทร 0899843447
จำนวนผู้เข้าชม 150 คน
วันที่ 19-04-2019