logo Tomvintage

หมวดหมู่สินค้า

Vtg. U.S.ARMY PANTS


รายละเอียด
Vtg. U.S.ARMY PANTS
Size S- Regular เอวปรับได้ 27"- 31" ยาวจากเอว 41"Made in U.S.A. ผ้าก้างปลา สภาพผ่านการใช้งาน รอยขาวตรงกระดุมมาจากการอัดจีบ...900 free EMS


ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ 

รหัสสินค้า 4630
ราคา 900 บาท
เบอร์โทร 0899843447
จำนวนผู้เข้าชม 95 คน
วันที่ 16-05-2019