logo Tomvintage

หมวดหมู่สินค้า

Vtg.70's-80's GLYNCO,GA Ringer TEE


รายละเอียด
Vtg.70's-80's GLYNCO,GA Ringer TEE
Size XL อก21.5" ยาว25.6"หน้า 26.5"หลัง Made in U.S.A. ผ้า 44/44/12% Rayon ผ่านการใช้งาน เปื้อนจางๆ รูหนึ่งรูตามรูป...900 free Ems


ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

ในภาพอาจจะมี ท้องฟ้า และสถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี ท้องฟ้า และสถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี ท้องฟ้า และสถานที่กลางแจ้ง

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

ในภาพอาจจะมี สถานที่กลางแจ้ง

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

รหัสสินค้า 4724
ราคา 900 บาท
เบอร์โทร 0899843447
จำนวนผู้เข้าชม 147 คน
วันที่ 08-06-2019